Rekrutacja

2024/2025

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne, które odbędzie się 17 lutego 2024 r. (sobota) w budynku szkoły przy ulicy Żwanowieckiej 46/50. O godzinie spotkania zostaniecie Państwo powiadomieni indywidualnie drogą mailową.

Podczas spotkania, dzieci w małych 3-4 osobowych grupach, wezmą udział w zajęciach przygotowanych i prowadzonych przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, naszych psychologów i pedagogów.

Dla Państwa będzie to czas spotkania z dyrekcją szkoły, na którym zostaną podane najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania placówki.

Zwracamy się z prośbą aby podczas pobytu w szkole dziecku towarzyszył jeden Rodzic.

Prosimy o wyposażenie dziecka we własne obuwie na zmianę i bidon.

Mamy nadzieję, że powyższe prośby zostaną przez Państwa przyjęte ze zrozumieniem. Informujemy, że o wynikach rekrutacji zostaniecie Państwo poinformowani w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia procesu rekrutacyjnego.

Prosimy o potwierdzenie obecności.

Z wyrazami szacunku
Mirosława Potyra – dyrektor szkoły

Dokumenty do pobrania

Karta informacyjna 0-2 ostatnia aktualizacja: 2024-02-23 Karta informacyjna 3-8 ostatnia aktualizacja: 2024-02-23