Pomoc Psychologiczno – Pedagogiczna

„Pomóż dziecku stać się sobą” – Janusz Korczak

Ważną częścią naszej szkolnej społeczności jest Zespół Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej.

W jego skład wchodzą:

  • psychologowie
  • terapeuci pedagogiczni
  • logopeda/neurologopeda
  • pedagog szkolny
W ramach swojej działalności zajmują się rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. Na tej podstawie prowadzone są zajęcia warsztatowe i indywidualne, a także trening umiejętności społecznych (TUS).