Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo jest dla nas elementem kluczowym. Realizujemy je poprzez:
  • monitoring terenu przed szkołą
  • stosowanie wyłącznie certyfikowanych sprzętów
  • monitorowanie jakości powietrza (na terenie szkoły jest zainstalowany czujnik stężenia pyłów zawieszonych PM10 i PM 2,5)
  • wydzieloną komunikację pieszą i bramkę bezpieczeństwa przed furtką
  • recepcje w obydwu budynkach szkolnych
  • własny gabinet lekarski