21 lutego w godzinach 16:00-18:00 rozpoczną się zajęcia kabaretowo-teatralne prowadzone przez aktora kabaretowego Tomasza Majera z kabaretu Hrabi. Uczniowie klas VI, VII i gimnazjum mogą zgłaszać chęć udziału w zajęciach w sekretariacie szkoły do wtorku 20 lutego. Ilość miejsc ograniczona.