tel/fax: ( 022) 872 22 04   |   e-mail: prywatna105@gmail.com   |   ul. Żwanowiecka 46/50, 04-849 Warszawa

Prywatna Szkoła Podstawowa nr 105 Prywatne Gimnazjum nr 8 im. Astrid Lindgren

O nas

Prywatna Szkoła Podstawowa nr 105 powstała w 1997 roku. Od początku jej istnienia głównym celem było wspomaganie rozwoju osobowości młodego człowieka, aby stał się dojrzały, odpowiedzialny i samodzielny, potrafił cieszyć się życiem oraz był otwarty na drugiego człowieka.

Misja Szkoły

„ŻYĆ TAK, ABY POZOSTAWIĆ PO SOBIE JAK NAJLEPSZY ŚLAD W SERCACH I UMYSŁACH”

Współpraca

UNESCO

Nasza szkoła należy do elitarnego grona szkół stowarzyszonych UNESCO. Celem szkół stowarzyszonych z UNESCO jest rozpowszechnianie idei współpracy międzynarodowej wśród dzieci i młodzieży, która przyczynia się do budowania wzajemnego zrozumienia, a dzięki temu do zachowania pokoju na świecie.

AMBASADA SZWECJI

Szkoła jest w stałym kontakcie z Ambasadą Królestwa Szwecji w Warszawie. Nauczyciele i uczniowie cyklicznie biorą udział w imprezach, którym patronuje Ambasada Szwecji. Naszymi gośćmi wielokrotnie są urzędujący Ambasadorowie. Pracownicy Ambasady prowadzą w naszej szkole warsztaty i wykłady dotyczące m.in. zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Aby zapewnić najlepszy poziom kształcenia naszym najmłodszym uczniom, stale współpracujemy z Uniwersytetem Warszawskim. W ramach Europejskiego Programu Dobrych Praktyk nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej realizują projekt przygotowujący do zapoznania studentów z pracą w zawodzie nauczyciela, jednocześnie korzystając z ich twórczych pomysłów.

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Uczniowie starszych klas naszej szkoły uczestniczą w wykładach i warsztatach na różnych wydziałach Politechniki Warszawskiej. Pracownicy Naukowi Politechniki Warszawskiej i prezentują na lekcjach liczne eksperymenty. Współpracujemy na stałe z Wydziałem Inżynierii Chemicznej i Procesowej.

SZKOŁA Z KLASĄ

Szkoła otrzymała prestiżowy tytuł “Szkoły z klasą”. Tytuł ten jest potwierdzeniem wysokiej jakości usług świadczonych przez Szkołę. Aby zasłużyć na miano “Szkoły z klasą” trzeba poddać się długiej i wnikliwej procedurze kwalifikacyjnej. Akcji “Szkoła z klasą” patronują: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Gazeta Wyborcza, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej.

DESTINATION IMAGINATION

Nasi Uczniowie już trzykrotnie reprezentowali Polskę podczas Światowych Finałów Destination Imagination odbywających się w Knoxville w USA. W konsekwencji nasza drużyna wyjechała do USA na Światowy Finał. Poprzez aktywny udział w programie Uczniowie mieli możliwość obcowania z różnymi kulturami i narodowościami. W 2007 r. gościliśmy w naszej szkole drużynę z Chin.

SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW

Nasza szkoła może pochwalić się zaszczytnym tytułem Szkoły Odkrywców Talentów.Tytuł ten przyznawany jest szkołom, które w szczególny sposób odkrywają, promują i wspierają uzdolnienia dzieci i młodzieży. Otrzymane wyróżnienie jest uhonorowaniem wieloletniej, systematycznej współpracy naszych uczniów i nauczycieli. Dla „młodych talentów” rozwijanie zdolności to z pewnością wielka przygoda, ale też wysiłek i ciężka praca. Wspieramy naszych uczniów, aby mogli dzielić się zainteresowaniami, umiejętnościami, realizować swoje pasje i ambicje.

MARIASKOLAN

W 2014 r. nawiązaliśmy kontakt ze szkołą w Malme w Szwecji. Wizyta delegacji naszej szkoły zaowocowała wspólnym projektem pt. “MIASTO PRZYSZŁOŚCI”. Uczniowie ze szwedzkiej szkoły zwiedzali Warszawę oraz byli naszymi gośćmi. Latem 2016 r. podsumowaliśmy wspólny projekt prezentacją w szkole w Malme. Uczniowie naszej szkoły korespondują ze swoimi szwedzkimi kolegami i koleżankami, wymieniając się informacjami dotyczącymi kultury Polski i Szwecji.

WORLD PEACE PRAYER SOCIETY

Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było ustawienie w 2003 r. Słupa Pokoju, daru od The World Peace Prayer Society. Na słupie wyryty jest napis w trzech językach „Niech pokój zwycięża na świecie”. Tradycyjnie na każdej z czterech stron słupa znajduje się przesłanie w języku japońskim, angielskim, polskim oraz niemieckim. Słupy Pokoju znajdują się w ponad 180 krajach na całym świecie.

CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

Misją CEO jest wspieranie wszystkich uczniów i uczennic w zdobywaniu wartościowych doświadczeń szkolnych. Fundacji zależy przede wszystkim na tym, aby w szkołach panowały relacje oparte na wzajemnym szacunku, a młodzi ludzie byli traktowani jako osoby, które mają naturalną chęć i zdolność uczenia się. Nasza szkoła współpracuje z CEO, aby rozwijać aktywność obywatelską oraz zachęcać do wspólnego działania i uczenia się. Ważne jest dla nas, aby młodzi ludzie w naszej szkole uzyskiwali wsparcie w wyznaczaniu i realizacji celów życiowych w duchu szacunku dla innych i odpowiedzialności za otaczający ich świat.

FUNDACJA ZACZYTANI

Fundacja współpracuje z naszą szkołą na rzecz dzieci i ich podejścia do książek. Przyczyniliśmy się wspólnie z innymi placówkami do stworzenia ponad 200 bibliotek w szpitalach, hospicjach i domach dziecka. Do głównych akcji Fundacji należą: Zbiórka Książek, Zaczytane Ławki, Zaczytane Pokoje, Pokoje Terapeutyczne. Wraz z Fundacją chcemy wspólnie inspirować i wyczarowywać uśmiechy na twarzach dzieci. Dzięki prowadzonym akcjom mali pacjenci mogą zapomnieć o chorobie. Poprzez działania własne chcemy stale dostarczać książki do placówek leczniczych i nie tylko, w całej Polsce.

SZKOŁA TOLERANCJI

Projekt Szkoła Tolerancji zainicjowany w 2014 r. przez CEO oferuje nauczycielom dostęp do rozbudowanej bazy materiałów oraz kontakt z ekspertami zajmującymi się edukacją antydyskryminacyjną, równościową i międzykulturową. Dzięki temu pedagodzy w naszej szkole mają możliwość wprowadzenia do swojej pracy z młodzieżą tematów związanych z wielokulturowością, walką z uprzedzeniami i stereotypami narodowościowymi, etnicznymi i religijnymi oraz działań integracyjnych.

Oferta edukacyjna

ROZSZERZONY PROGRAM EDUKACYJNY

Nasza szkoła oferuje uczniom rozszerzony program nauczania z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, historia, fizyka, chemia, biologia, język angielski, język hiszpański, język niemiecki.

DWUJĘZYCZNOŚĆ

Dwujęzyczność w naszej szkole to przede wszystkim ​wprowadzenie elementów treści z różnych przedmiotów z użyciem metody CLIL (Content and Language Integrated Learning). Celem dwujęzyczności jest rozwijanie kompetencji komunikatywnych oraz doskonalenie zdolności do swobodnego posługiwania się językiem obcym.

PRZYJAZNA I RODZINNA ATMOSFERA

Życzliwość i wzajemny szacunek to podstawowe wartości w naszej szkole, dlatego zarówno dzieci, rodzice jak i nauczyciele tworzą niesamowity klimat tego miejsca.

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO UCZNIA

Każde dziecko ma w sobie coś unikalnego, nie do podrobienia - wierzymy w to i pomagamy im uwierzyć w siebie, aby mogły to zauważyć, doskonalić i przenosić góry!

INSPIRUJĄCE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Nauka to ciągła podróż i odkrywanie nowych rzeczy. Dzięki kreatywnym zajęciom uskrzydlamy marzenia wszystkich dzieci, bez względu czy chcą zostać drugą Astrid Lindgren czy Robertem Lewandowskim

PEŁNI PASJI I MOTYWUJĄCY DO DZIAŁANIA NAUCZYCIELE

Nasz zespół nauczycieli to ambitne, kompetentne osoby, które z zamiłowaniem podchodzą do nauczania i przekazywania wiedzy. Inspirują i pomagają osiągać cele swoim podopiecznym każdego dnia.

METODA PROJEKTÓW

Metoda projektów jest metodą nauczania, która daje szansę wyboru aktywności uczniom na różnym poziomie rozwoju, uczy zastosowania nowo nabytej wiedzy w praktyce i dzielenia się informacjami z innymi, a także uczy pracy zespołowej i pobudza do myślenia. W naszej szkole uczymy jak wykorzystywać wiedzę w praktyce, gdyż wierzymy, że to właśnie bezpośrednie doświadczanie uczy młodego człowieka jak mądrze i dobrze żyć w otaczającym go świecie.

Gotowi na przygodę? Napiszcie do nas!

O naszej Patronce

Patronką Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 105 jest Astrid Lindgren. 25 września 2010 roku odbyła się uroczystość nadania imienia. Jej twórczość i życie stało się inspiracją do aktywności twórczej i życzliwości dla drugiego człowieka.

Galeria

Opinie o nas

przyjaciele

Zarząd Wawerskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem Państwa dokonań. Z wyrazami głębokiego szacunku i wdzięczności za opiekę nad wszystkimi naszymi dziećmi.