W ramach rocznego projektu: ,, Nad brzegami Wisły”, 25 XI odbyły się kolejne, sobotnie zajęcia. Grupa projektowa – 11 uczniów z klas III- VI - udało się do Domu Spotkań z Historią. Tym razem podczas spotkania zastanawialiśmy się co to jest symbol, czym się charakteryzuje i jaką rolę może odgrywać. W drugiej części zajęć, pracując w zespołach uczniowie omawiali wybrane budynki Warszawy, interpretowali ich znaczenie, próbowali lokować je na wirtualnej mapie stolicy. Ponadto uczestnicy spotkania sami tworzyli listę miejsc, budynków, zabytków, które ich zdaniem można i należy traktować, jako symbol stołecznego miasta. Wśród propozycji prowadzącego, Pana Szymona, edukatora z DSH oraz naszych uczniów znalazły się m.in. Zamek Królewski, Pałac Kultury i Nauki, Grób Nieznanego Żołnierza, Pałac w Wilanowie i Muzeum Narodowe. Uczniowie mieli okazję poznać także historię wskazanych miejsc i rolę jaką w konkretnych czasach odgrywały z punktu widzenia samego miasta, jak również mieszkańców Warszawy. Dodatkową atrakcją zajęć były krótkie, ale wymowne fragmenty filmu: ,, Niedziela w Warszawie”, ukazującego stolicę w 1938 r. Uczestnicy historycznej lekcji mogli zobaczyć, jaką rolę odgrywała Wisła, jako szlak komunikacyjny, którym Warszawiacy udawali się na statkach chociażby do Młocin, aby zaczerpnąć zdrowego, świeżego powietrza. Na zakończenie zmierzyliśmy się z interpretacją legendy o Warsie i Sawie, a uczniowie wykonali plastyczne prace poświęcone warszawskiej syrence.