Uczniowie z klas 1-3 w roku szkolnym 2022/2023 przystąpili do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Razem przez świat”. Jest on podróżą od domu rodzinnego poprzez klasę, szkołę, swoją miejscowość, ojczysty kraj, aż do Europy. Głównym jego założeniem jest budowanie pozytywnych więzi z innymi ludźmi i wszechstronny rozwój osobowości.

Istotnym elementem projektu jest odnajdywanie swojego miejsca w świecie, poprzez poznanie społeczności rodzinnej, lokalnej, narodowej, państwowej i europejskiej. Zajęcia projektowe pozwolą wszystkim dzieciom czuć się bezpiecznie, wspólnie przeżywać radości i smutki, współpracować, negocjować, dzielić się zadaniami w grupie, odnosić sukcesy na miarę swoich możliwości. Jednym z głównych jego celów jest także inspirowanie uczniów do różnorakich działań twórczych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej.