W dniu 23.11 na lekcjach WOS oraz historii zostały przeprowadzone zajęcia warsztatowe poświęcone szeroko rozumianej tolerancji. Podczas lekcji uczniowie starszych klas rozmawiali o tym czym jest tolerancja, co to znaczy być człowiekiem otwartym, a także co rozumiemy pod pojęciem różnorodności. Uczestnicy zajęć pogłębiali swą wiedzę na temat takich zjawisk, jak ageizm, homofobia, antysemityzm, nacjonalizm, szowinizm. Wykonując różne ćwiczenia zastanawiali się czym jest dyskryminacja i w jaki sposób funkcjonują w naszym życiu stereotypy. Ponadto uczniowie klasy II G interpretowali wiersz zatytułowany: ,, Drzwi”, autorstwa dwunastoletniej dziewczynki, przedstawicielki społeczności romskiej, zaś najstarsi gimnazjaliści z klasy III G wzięli udział w projekcji filmu: ,, Poznajmy się”, który z okazji Dnia Uchodźcy przygotowała Ambasada Brytyjska.