Dziś klasy ósme miały okazję uczestniczyć w webinarze o tematyce zrównoważonego rozwoju. Jako szkoła stowarzyszona UNESCO dostaliśmy zaproszenie na wykład profesora Macieja Zalewskiego: „Woda jako największy problem i wyzwanie współczesnego świata”. 

Mamy nadzieję, że uświadomienie sobie na nowo wartości wody w ekosystemach i jej znaczenia dla życia spowoduje, że częściej będziemy doceniać i szanować to bogactwo.