6 XI nasi gimnazjaliści uczestniczyli w spotkaniu z mecenas i radcą prawnym, Panią Magdaleną Kucharską. Zajęcia poświęcone Konstytucji RP, rozmaitym kazusom oraz pracy sędziego, odbyły się dzięki współpracy naszej szkoły ze Stowarzyszeniem im. prof. Zbigniewa Hołdy, które co roku organizuje Tydzień Konstytucyjny w polskich szkołach. Celem projektu jest zwrócenie uwagi uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych na praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji i działalności Trybunału Konstytucyjnego. Podczas tej szczególnej lekcji prawa, nasi uczniowie mogli lepiej zrozumieć, że problematyka konstytucyjna ma bezpośredni wpływ na codzienne życie każdego z nas. Nasz gość opowiadał o konieczności promowania świadomego obywatelstwa i zachęcał uczestników zajęć do większego zainteresowania się sprawami publicznymi.