3 listopada odbył się w klasach 4-7 i gimnazjum Europejski Dzień Języków. Każda klasa przygotowała plakaty i prezentacje na temat wylosowanego państwa. W tym roku poznawaliśmy geografię, kulturę i najważniejsze święta i tradycje następujących krajów: Hiszpanii, Szwecji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Czech, Holandii, Włoch, Grecji, Chorwacji i Francji. Sale lekcyjne przez kilka godzin stały się "ambasadami" dziesięciu państw. Zadaniem uczniów było przedstawienie wiadomości na temat swojego kraju rówieśnikom z równoległej klasy. Dzieci nie tylko nauczyły się wielu nowych rzeczy, ale także skosztowały narodowych przysmaków. Drugą ważną częścią tego dnia były pomysłowe "lekcje języków" zaprezentowane w obecności całej szkolnej społeczności. Nasze dzieci mówiły w dziesięciu językach. Na koniec wspólnie zastanawialiśmy się, dlaczego warto uczyć się języków obcych. Wszystkie odpowiedzi sprowadzają się do jednego wniosku, po to, żeby nasz język mógł "wyrazić to, co pomyśli głowa" w każdym języku.