19 października odbyło się w naszej szkole spotkanie tzw. „Trójek klasowych” z Dyrekcją szkoły. Na spotkaniu zostały przedstawione plany pracy szkoły na obecny rok szkolny. Rodzice przez swoich przedstawicieli dowiedzieli się jakie projekty przeprowadziliśmy od początku roku szkolnego i jakie mamy w planach na kolejne miesiące. Mieli także możliwość wysłuchania relacji ze Światowego Szczytu Innowacji w Edukacji, zorganizowanego przez fińską organizację HundrED. Odbył się on w dniach 4-6 października w Helsinkach. Z wnioskami i pomysłami do pracy została zapoznana także Rada Pedagogiczna. Wspólnie chcemy zmieniać szkołę na coraz lepszą, jeszcze bardziej przyjazną uczniom i przygotowującą ich do wyzwań, które przed nami wszystkimi stawia współczesny świat.