Nasz nowy projekt edukacyjny poświęcony różnym aspektom i kontekstom roli, znaczenia i funkcjonowania królowej polskich rzek, rozkręca się na dobre. We wrześniu, podczas szkolnego ,,Kociołkowania” odbyły się zajęcia wprowadzające. Na spotkaniu inauguracyjnym ustaliliśmy tematykę spotkań, zastanawialiśmy się w jak wielu odsłonach funkcjonuje gdzieś, jakby przy nas i wokół, nas rzeka Wisła. 21 X, w ramach projektu, grupa naszych uczniów z klas IV – VI wspierana przez swoich rodziców uczestniczyła w kolejnym spotkaniu. Tym razem zorganizowaliśmy spacer po jednej z warszawskich dzielnic, położonych nad naszą rzeką. Pomimo niezbyt sprzyjającej pogody wybraliśmy się na spacer zatytułowany: ,,Tajemnice Czerniakowa”. W trakcie zajęć nasza przewodniczka Pani Gabriela Wojciechowska, malarka, pasjonująca się historią tej części miasta, na co dzień, nauczyciela plastyki, zabrała nas do klasztoru oo. Bernardynów. Zwiedzając wnętrza klasztoru oraz kościół św. Antoniego z Padwy nasi uczniowie mieli okazję poznać charakterystyczne cechy epoki baroku, obejrzeć nietypowe, unikatowe sklepienia oraz obrazy dawnych mistrzów. Wędrując ulicą Czerniakowską i Bernardyńską poznawaliśmy ponadto historię osady Czerniaków, poznaliśmy burzliwe dzieje rodziny Lubomirskich, ze Stanisławem Herakliuszem na czele. Uczestnicy spaceru mogli podziwiać światowej sławy konstrukcję kościoła wzniesionego na planie równoramiennego krzyża, kopułę i sześcioboczne prezbiterium, a tym samym zapoznać się z twórczością nadwornego architekta króla Jana III Sobieskiego – Tylmana z Gameren. Przy okazji zgłębiania historii klasztornego kompleksu, nasi wytrwali uczniowie dowiedzieli się jak to rodzina Lubomirskich rywalizowała z Sobieskimi, którzy swą siedzibę mieli w pobliskim Wilanowie. W trakcie spaceru młodzi badacze wzbogacili swój pojęciowy warsztat o takie terminy, jak iluzja, alkierz, odpust, refektarz czy relikwie. W drugiej części spaceru udaliśmy się do Rezerwatu Przyrody – Jeziorko Czerniakowskie. Na szlaku ścieżki przyrodniczej omówiliśmy elementy starorzecza Wisły. Zwróciliśmy uwagę na budki lęgowe różnych gatunków ptaków. Mieliśmy także okazję zobaczyć miejsce, gdzie jeszcze w XIX w. znajdował się lodownik - teren na, którym składowano lód, którym handlowano w czasach bez lodówek i zamrażarek. Ponadto wzięliśmy udział w pokazie slajdów przygotowanym przez Panią Przewodnik. Był to czas na zapoznanie się z mapami Czerniakowa z różnych okresów historycznych oraz na analizę zdjęć lotniczych, ukazujących współczesny Czerniaków i koryto Wisły. W spacerze po Czerniakowie wzięli także udział uczniowie ze szkoły francuskiej La Fonteinea z Wilanowa, z którymi nasza szkoła nawiązała w tym roku współpracę: na poziomie klas IV-VI w ramach projektu: ,, Nad brzegami Wisły” oraz na poziomie klas gimnazjalnych w ramach projektu poświęconego G. Charpakowi, nobliście, wybitnemu naukowcowi o korzeniach polsko-żydowsko-francuskich. Opracował: Piotr Ulatowski