19 X uczniowie klas siódmych oraz klas gimnazjalnych wzięli udział w spotkaniu z twórcami: reżyserem i producentem filmu: ,, Sierpniowe niebo”. Nasi goście: Anna i Ireneusz Dobrowolscy opowiedzieli o swoim zamiłowaniu do historii, o pomyśle na film o Powstaniu Warszawskim, a także przedstawili uczniom cały proces powstawania filmu. Wcześniej, po krótkim wprowadzeniu w tematykę powstańczego zrywu z roku 1944, odbyła się projekcja wspomnianego filmu. Uczniowie mieli okazję podzielić się własnymi wrażeniami i odczuciami na gorąco po emisji filmu oraz zadać gościom pytania dotyczące pracy filmowca. Tym spotkaniem rozpoczęliśmy w naszej szkole cykl zajęć zatytułowany: ,, SPOTKANIA Z PASJĄ. HISTORYCZNIE ZAKRĘCENI”.