Z okazji Światowego Dnia Ziemi uczniowie klasa 1-3 podjęli szereg działań, które miały na celu podniesienie ich świadomości ekologicznej, współodpowiedzialności za stan środowiska, poczucia troski o czystość najbliższego otoczenia. Podczas zajęć dzieci realizowały blok tematyczny „Nasza planeta”. W ramach tego bloku obejrzały prezentacje multimedialne oraz filmy edukacyjne, dzięki którym mogły wirtualnie poznać najpiękniejsze zakątki naszej planety. Uczniowie wzbogacili też swoją wiedzę na temat czystości wód i konieczności jej oszczędzania. Utrwalili pojęcie segregacji i recyklingu, poznali znaczenie tych działań dla dobra naszej planety. Uczyli się zachowań proekologicznych i poznali „Kodeks Młodego Ekologa”. Wykonali piękne prace plastyczno - techniczne do tematu „Ziemia naszym domem” oraz plakaty z hasłami promującymi ochronę przyrody. Podsumowaniem działań była wycieczka do Kampinoskiego Parku Narodowego, podczas której uczniowie przypomnieli sobie zasady zachowania w lasach i parkach narodowych, określili znaczenie lasu dla przyrody i dla człowieka, poznawali tropy zwierząt oraz budowę warstwową lasu.