A przyzwoitym jest człowiek wtedy, kiedy pomaga słabszym.

Marek Edelman27 kwietnia 2022 r. delegacja nauczycieli i uczniów naszej szkoły wzięła udział w wydarzeniu będącym podsumowaniem trzech edycji Warszawskiej Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmana. Uroczystość odbyła się w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Należy przypomnieć, że nagroda jest przyznawana warszawskim szkołom, które działają na rzecz kształtowania wśród młodych ludzi otwartości, altruizmu, solidarności i niezgody na obojętność, uwrażliwiają młodych ludzi na zagrożenia wynikające z fanatyzmu i braku tolerancji. Inspiracją do podejmowanych przez uczniów działań były nie tylko losy wojenne Marka Edelmana, ale także jego powojenna działalność społeczna, zawodowa i polityczna.