22 marca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Święto zostało ustanowione w celu podniesienia świadomości, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. W ramach obchodów tego dnia uczniowie klasy 3 b poznali właściwości wody, wykonali plakaty obrazujące obieg wody w przyrodzie oraz gazetkę ścienną zawierającą wiele ciekawych informacji o wodzie i jej znaczeniu w życiu ludzi, roślin i zwierząt. Działania podjęte tego dnia uświadomiły każdemu, że woda jest największym skarbem i każdy z nas powinien ją chronić, cenić, szanować i we właściwy sposób wykorzystywać.