W ramach wprowadzonej innowacji programowo – metodycznej uczniowie klasy I - III w roku szkolnym 2021/22 biorą udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym wspierającym rozwój czytelnictwa „Czytam z klasą - lekturki spod chmurki” edycja 3. Innowacja realizowana jest od 01.10 2021r. do 31.05. 2022r. Opiera się ona na niestandardowym sposobie pracy z lekturą. Poprzez atrakcyjne zadania projektowe uczniowie włączają się w wiele innowacyjnych działań z tekstem. Trzecia edycja projektu polega na skorelowaniu czytania określonej lektury ze zgłębianiem wiedzy na temat cech i kompetencji zawodowych bohaterów w niej występujących. Ponadto projekt ma na celu wspieranie młodych ludzi w myśleniu o swojej karierze, jak o czymś, co się dynamicznie zmienia, jak o nie mającym końca procesie uczenia się i odkrywania siebie.