24 stycznia 2022 r. UNESCO po raz czwarty obchodziło Międzynarodowy Dzień Edukacji, w tym roku pod hasłem „Zmieniając kierunek, przekształcając edukację” (Changing Course, Transforming Education). Zgodnie z duchem opublikowanego kilka miesięcy temu Raportu UNESCO Futures of Education, projektowanie odmiennej przyszłości musi być poprzedzone przywróceniem równowagi w naszych wzajemnych relacjach, zarówno międzyludzkich jak i z naturą, a także technologią, która w coraz większym stopniu przenika ludzkie życie, stwarzając z jednej strony niezwykłe możliwości, z drugiej – zagrożenia dla równości szans rozwojowych, inkluzywności i demokratycznego uczestnictwa.