Samorząd szkolny

W naszej szkole działa Samorząd, w którego skład wchodzą przewodniczący wszystkich klas. Pełni on funkcję pośrednika między uczniami, a Dyrekcją Szkoły. Współorganizuje różne imprezy szkolne oraz pomaga w rozwiązywaniu uczniowskich problemów.

SKŁAD SAMORZĄDU:


Przewodnicząca: Maria Grzybowska, kl. 8b
Zastępca: Marta Osińska, kl. 7b.

Opiekunowie Samorządu:

Agnieszka Skolimowska.