Kalendarium roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego1 września 2020 r.
Zimowa przerwa świąteczna23 grudnia – 31 grudnia 2020 r.
Ferie zimowe18 stycznia – 31 stycznia 2021 r.
Wiosenna przerwa świąteczna1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych 25 czerwca 2021 r.
Wakacje letnie26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.
Dni wolne od zajęć11 listopada,6 stycznia, 3 maja, 3 czerwca r.
Termin egzaminówEgzaminy ósmoklasisty: 25, 26, 27 maja 2021 r.,
Inne dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych14 października, 4 i 5 stycznia, 4 czerwca