„Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych”

Dowiedz się więcej.

UNESCO

Nasza szkoła należy do elitarnego grona szkół stowarzyszonych UNESCO. Celem szkół stowarzyszonych z UNESCO jest rozpowszechnianie idei współpracy międzynarodowej wśród dzieci i młodzieży, która przyczynia się do budowania wzajemnego zrozumienia, a dzięki temu do zachowania pokoju na świecie.

AMBASADA SZWECJI

Szkoła jest w stałym kontakcie z Ambasadą Królestwa Szwecji w Warszawie. Nauczyciele i uczniowie cyklicznie biorą udział w imprezach, którym patronuje Ambasada Szwecji.

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Aby zapewnić najlepszy poziom kształcenia naszym najmłodszym uczniom, stale współpracujemy z Uniwersytetem Warszawskim. W ramach Europejskiego Programu Dobrych Praktyk nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej realizują projekt przygotowujący do zapoznania studentów z pracą w zawodzie nauczyciela, jednocześnie korzystając z ich twórczych pomysłów.

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Uczniowie starszych klas naszej szkoły uczestniczą w wykładach i warsztatach na różnych wydziałach Politechniki Warszawskiej. Pracownicy Naukowi Politechniki Warszawskiej i prezentują na lekcjach liczne eksperymenty. Współpracujemy na stałe z Wydziałem Inżynierii Chemicznej i Procesowej.

SZKOŁA Z KLASĄ

Szkoła otrzymała prestiżowy tytuł “Szkoły z klasą”. Tytuł ten jest potwierdzeniem wysokiej jakości usług świadczonych przez Szkołę. Aby zasłużyć na miano “Szkoły z klasą” trzeba poddać się długiej i wnikliwej procedurze kwalifikacyjnej. Akcji “Szkoła z klasą” patronują: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Gazeta Wyborcza, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej. DESTINATION IMAGINATION Nasi Uczniowie już trzykrotnie reprezentowali Polskę podczas światowych Finałów Destination Imagination odbywających się w Knoxville w USA. W konsekwencji nasza drużyna wyjechała do USA na światowy Finał. Poprzez aktywny udział w programie Uczniowie mieli możliwość obcowania z różnymi kulturami i narodowościami. W 2007 r. gościliśmy w naszej szkole drużynę z Chin.

SZKOŁA ODKRYWCóW TALENTÓW

Nasza szkoła może pochwalić się zaszczytnym tytułem Szkoły Odkrywców Talentów.Tytuł ten przyznawany jest szkołom, które w szczególny sposób odkrywają, promują i wspierają uzdolnienia dzieci i młodzieży. Otrzymane wyróżnienie jest uhonorowaniem wieloletniej, systematycznej współpracy naszych uczniów i nauczycieli. Dla „młodych talentów” rozwijanie zdolności to z pewnością wielka przygoda, ale też wysiłek i ciężka praca. Wspieramy naszych uczniów, aby mogli dzielić się zainteresowaniami, umiejętnościami, realizować swoje pasje i ambicje.

MARIASKOLAN

W 2014 r. nawiązaliśmy kontakt ze szkołą w Malme w Szwecji. Wizyta delegacji naszej szkoły zaowocowała wspólnym projektem pt. “MIASTO PRZYSZŁOśCI”. Uczniowie ze szwedzkiej szkoły zwiedzali Warszawę oraz byli naszymi gośćmi. Latem 2016 r. podsumowaliśmy wspólny projekt prezentacją w szkole w Malme. Uczniowie naszej szkoły korespondują ze swoimi szwedzkimi kolegami i koleżankami, wymieniając się informacjami dotyczącymi kultury Polski i Szwecji.

WORLD PEACE PRAYER SOCIETY

Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było ustawienie w 2003 r. Słupa Pokoju, daru od The World Peace Prayer Society. Na słupie wyryty jest napis w trzech językach „Niech pokój zwycięża na świecie”. Tradycyjnie na każdej z czterech stron słupa znajduje się przesłanie w języku japon´skim, angielskim, polskim oraz niemieckim. Słupy Pokoju znajdują się w ponad 180 krajach na całym świecie.

CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

Misją CEO jest wspieranie wszystkich uczniów i uczennic w zdobywaniu wartościowych doświadczeń szkolnych. Fundacji zależy przede wszystkim na tym, aby w szkołach panowały relacje oparte na wzajemnym szacunku, a młodzi ludzie byli traktowani jako osoby, które mają naturalną chęć i zdolność uczenia się. Nasza szkoła współpracuje z CEO, aby rozwijać aktywność obywatelską oraz zachęcać do wspólnego działania i uczenia się. Ważne jest dla nas, aby młodzi ludzie w naszej szkole uzyskiwali wsparcie w wyznaczaniu i realizacji celów życiowych w duchu szacunku dla innych i odpowiedzialności za otaczający ich świat.

FUNDACJA ZACZYTANI

Fundacja współpracuje z naszą szkołą na rzecz dzieci i ich podejścia do książek. Przyczyniliśmy się wspólnie z innymi placówkami do stworzenia ponad 200 bibliotek w szpitalach, hospicjach i domach dziecka. Do głównych akcji Fundacji należą: Zbiórka Książek, Zaczytane Ławki, Zaczytane Pokoje, Pokoje Terapeutyczne. Wraz z Fundacją chcemy wspólnie inspirować i wyczarowywać uśmiechy na twarzach dzieci. Dzięki prowadzonym akcjom mali pacjenci mogą zapomnieć o chorobie. Poprzez działania własne chcemy stale dostarczać książki do placówek leczniczych i nie tylko, w całej Polsce.

SZKOŁA TOLERANCJI

Projekt Szkoła Tolerancji zainicjowany w 2014 r. przez CEO oferuje nauczycielom dostęp do rozbudowanej bazy materiałów oraz kontakt z ekspertami zajmującymi się edukacją antydyskryminacyjną, równościową i międzykulturową. Dzięki temu pedagodzy w naszej szkole mają możliwość wprowadzenia do swojej pracy z młodzieżą tematów związanych z wielokulturowością, walką z uprzedzeniami i stereotypami narodowościowymi, etnicznymi i religijnymi oraz działań integracyjnych.