Samorząd szkolny

W naszej szkole działa Samorząd, w którego skład wchodzą przewodniczący wszystkich klas. Pełni on funkcję pośrednika między uczniami, a Dyrekcją Szkoły. Współorganizuje różne imprezy szkolne oraz pomaga w rozwiązywaniu uczniowskich problemów.

SKŁAD SAMORZĄDU:

Bartosz Faber - Przewodniczacy,
Kalina Lipov - Zastępca Przewodniczącego.

Opiekunowie Samorządu:

Agnieszka Skolimowska.