ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY 3 gimnazjum

ROK SZKOLNY 2018/2019
AUTORTYTUŁWYDAWNICTWO
Język polskiPraca zbiorowa„Kultura odmienia”e-podręcznik
Język angielskiH. Puchta, Jeff Stranks,
P. Lewis-Jones

A. Lewicka,
A. Kowalska
„English in Mind Second Edition Student’s Book 4”
podręcznik + ćwiczenia

Repetytorium Gimnazjalne
Cambridge

Cambridge
Język hiszpańskiPraca zbiorowa „Companeros 4” Nueva edicion
podręcznik + ćwiczenia
SGEL
HistoriaS. Roszak„Śladami przeszłości”
podręcznik
Nowa Era
Wiedza o społeczeństwieA.Pacewicz„Kształcenie obywatelskie w Szkole Samorządowej” cz. 2
podręcznik
Civitas
GeografiaM. Szubert„Planeta Nowa 3”
podręcznik + ćwiczenia
Nowa Era
BiologiaA.Sągin,
A. Boczarowski,
M. Sęktos
„Puls życia”
podręcznik + ćwiczenia
Nowa Era
ChemiaT.Kulawik,
J.Kulawik,
M.Litwin
„Chemia Nowej Ery”
podręcznik + ćwiczenia
Nowa Era
FizykaG. Francuz-Ornat,
T. Kulawik,
M. Nawrotny
„Spotkania z fizyką cz. 4”
podręcznik + ćwiczenia
Nowa Era
MatematykaM. Dobrowolska„Matematyka z Plusem 3”
podręcznik + zeszyt ćwiczeń
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
ReligiaKs.P.Tomasik„Wy jesteście światłem świata”
podręcznik
Wydawnictwo Katechetyczne

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY 0

ROK SZKOLNY 2018/2019
Edukacja przedszkolnaI.Fabiszewska,
K. Wilk,
W. Żaba-Żabińska
„Olek i Ada” - pakiet
MAC Edukacja
Język angielskiS. Philips,
M. Morgan,
„Incredible English Starter”Oxford
ReligiaD. Kurpiński,
E.Osewska,
J. Snopek,
J. Stala
„Kocham dobrego Boga”
Wydawnictwo Jedność Kielce

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY 1

ROK SZKOLNY 2018/2019
Edukacja wczesnoszkolnaPraca zbiorowa,„Gra w kolory” Juka
Język angielski


Dwujęzyczność
Sarah Phillips,
M. Morgan,
“Incredible English 1”
podręcznik + ćwiczenia

Abacus Year 1 – Workbook 1,2
Oxford


Pearson
ReligiaA. Frączak,
R. Szewczyk
„W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego”Wydawnictwo Katechetyczne

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY 2

ROK SZKOLNY 2018/2019
Edukacja wczesnoszkolnaPraca zbiorowa,„Gra w kolory” Juka
Język angielski


Dwujęzyczność
Sarah Phillips,
M. Morgan,
“Incredible English 2”
podręcznik + ćwiczenia

“Wonderful wheels”
Abacus Year 2 – Workbook 1
Oxford


Express Publishing
Pearson
ReligiaA. Frączak,
R. Szewczyk
„A oto ja jestem z wami”Wydawnictwo Katechetyczne

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY 3

ROK SZKOLNY 2018/2019
Edukacja wczesnoszkolnaPraca zbiorowa,„Gra w kolory” Juka
Język angielski


Dwujęzyczność
Sarah Phillips,
M. Morgan,
“Incredible English 3”
podręcznik + ćwiczenia

Abacus Year 2 – Workbook 3
Explore our world CLIL Readers
Oxford


Pearson
Express Publishing
ReligiaA. Frączak,
R. Szewczyk
„Kto spożywa moje Ciało,ma życie” Wydawnictwo Katechetyczne

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY 4

ROK SZKOLNY 2018/2019
Język polskiE.Horwath,
A. Żegleń
„Słowa z uśmiechem”

1. Literatura i kultura - podręcznik
2. Nauka o języku i ortografia
3. Zeszyt ćwiczeń
WSIP
Język angielskiS. Zervas,
C. Bright,
A. Tkacz
„English Class A1”
podręcznik + ćwiczenia
Pearson
Język hiszpański*M. L. Hortelano,
E. Gonzales
„La Pandilla 1”
podręcznik + zeszyt ćwiczeń
Edelsa
Język niemiecki*M. Giorgio,
E.Książek-Kempa
„Wir smart 1”
podręcznik + ćwiczenia
Lektor Klett
MuzykaU. Smoczyńska,
A. Sołtysik
K. Jakóbczak-Drążek
„Klucz do muzyki”
podręcznik
WSIP
PlastykaJ.Lukas,
K.Onak
„Do dzieła”
podręcznik
Nowa Era
HistoriaG. Wojciechowski„Wczoraj i dziś”
podręcznik + ćwiczenia
Nowa Era
PrzyrodaM. Marko,
F.Szlajfer,
J. Stawarz
„Tajemnice przyrody”
podręcznik + ćwiczenia

Atlas „Przyroda wokół nas”
Nowa Era
MatematykaM. Dobrowolska„Matematyka z Plusem kl. 4”
podręcznik + trzy zeszyty ćwiczeń
Wersja A
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
InformatykaW. Jachemczyk,
I. Krajewska-Kranas,
W. Kranas,
A. Samolska,
M. Wyczółkowski
„Informatyka kl. 4”
podręcznik
WSiP
TechnikaL. Łabecki,
M.Łabecka
„Jak to działa?”
podręcznik
Nowa Era
ReligiaKs. Mariusz Czyżewski„Jestem Chrześcijaninem”
podręcznik
Wydawnictwo Katechetyczne
*kontynuacja (bez zakupu)

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY 5

ROK SZKOLNY 2018/2019
Język polskiE. Horwath,
A. Żegleń
„Słowa z uśmiechem”
1. Literatura i kultura - podręcznik
2. Nauka o języku i ortografia
3. Zeszyt ćwiczeń
WSiP
Język angielskiJ. Croxford,
G.Fruen
„English Class A1+”
podręcznik + ćwiczenia
Pearson Longman
MuzykaU. Smoczyńska,
K. Jakóbczak-Drążek,
A. Sołtysik
„Klucz do muzyki”
podręcznik
WSiP
PlastykaJ. Lukas,
K. Onach
„Do dzieła”
podręcznik
Nowa Era
Historia G. Wojciechowski„Wczoraj i dziś”
podręcznik + ćwiczenia
Nowa Era
BiologiaM. Sęktas,
J. Stawarz
„Puls życia”
podręcznik + ćwiczenia
Nowa Era
GeografiaM. Figa,
D. Marszał,
B. Wójtowicz
„Planeta Nowa"
podręcznik

Atlas do szkół ponadgimnazjalnych
Nowa Era

Nowa Era
MatematykaM. Dobrowolska „Matematyka z Plusem kl. 5”
podręcznik + trzy zeszyty ćwiczeń
Wersja A
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
InformatykaW. Jochamczyk,
I. Kranas,
W. Kranas
„Informatyka kl. 5”
podręcznik
Nowa Era
TechnikaL. Łabucki,
M.Łabucki
„Jak to działa?”
Podręcznik
Nowa Era
Język hiszpańskiM. L. Hortelano,
E. Gonzales
„La Pandilla 2”
podręcznik + ćwiczenia
Edelsa
Język niemieckiM. Giorgio,
E.Książek – Kempa
„Wir smart 2”
podręcznik + ćwiczenia
Lektor Klett
ReligiaKs. Mariusz Czyżewski„Wierzę w Jednego Boga”
podręcznik
Wydawnictwo Katechetyczne

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY 6

ROK SZKOLNY 2018/2019
J. polskiE. Horwath,
A. Żegleń
„Słowa z uśmiechem”
1. Literatura i kultura
2. Nauka o języku. Ortografia
3. Zeszyt ćwiczeń
WSIP
Język angielskiB. Abbs„High Sky 3”
podręcznik + ćwiczenia
Pearson Longman
MuzykaU. Smoczyńska,
K.Jakóbczak-Drążek,
A.Sołtysik
„Klucz do muzyki”
podręcznik + ćwiczenia
WSiP
Plastyka*A.Przybyszewska -Pietrasiak„Ciekawi świata”
Podręcznik
Operon
Historia i społeczeństwoG. Wojciechowski„Wczoraj i dziś”
Podręcznik
Nowa Era
PrzyrodaH. Kowalczyk,
F.Szlajfer,
J. Stawarz
„Tajemnice przyrody”
podręcznik + ćwiczenia
Nowa Era
MatematykaM. Dobrowolska„Matematyka z Plusem kl. 6”
podręcznik + trzy zeszyty ćwiczeń
(wersja A)
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Zajęcia techniczne*U. Białka„Odkrywamy na nowo”
podręcznik
Operon
Język hiszpańskiF. Castro“Companeros 1”
podręcznik + zeszyt ćwiczeń
SGEL
Język niemieckiM. Giorgio,
E.Kempa - Książek
“Wir smart 3”
kurs rozszerzony
Lektor Klett
ReligiaKs.Mariusz Czyżewski„Wierzę w Święty Kościół powszechny”
podręcznik
Wydawnictwo Katechetyczne
*Kontynuacja (bez zakupu)

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY 7

ROK SZKOLNY 2018/2019 /tr
Język polskiE. Nowak,
J. Gaweł

Z. Czarniecka - Rodzik
„Myśli i słowa”. Literatura-kultura-nauka o języku

„Gramatyka i stylistyka” – ćwiczenia
WSiP

WSiP
Język angielskiC. Barraclough,
S. Gaynor,
A. Tkacz
„English Class B1”
podręcznik + ćwiczenia
Pearson Longman
Język hiszpańskiF.Castro„Companeros 2” Nueva edicion
podręcznik+ zeszyt ćwiczeń
SGEL
MuzykaA.Sołtysik„Klucz do muzyki”
podręcznik dla klasy 7
WSiP
HistoriaJ. Kłaczow,
S. Roszak
„Wczoraj i dziś”
podręcznik
Nowa Era
GeografiaR. Malarz,
M. Szubert
„Planeta Nowa ”
podręcznik +
Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych Nowa Era
Nowa Era
BiologiaM. Jefimow„Puls życia”
podręcznik + ćwiczenia
Nowa Era
ChemiaJ. Kulawik,
T. Kulawik,
M. Litwin
„Chemia Nowej Ery”
podręcznik + ćwiczenia
Nowa Era
FizykaG. Francuz-Ornat,
T. Kulawik,
M. Nawrotny
„Spotkania z fizyką 7”
podręcznik + ćwiczenia
Nowa Era
MatematykaM. Dobrowolska„Matematyka z Plusem 7”
podręcznik + ćwiczenia
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
ReligiaKs. P. Tomasik„Twoje Słowo jest światłem na mojej drodze”
podręcznik
Wydawnictwo Katechetyczne

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY 8

ROK SZKOLNY 2018/2019
Język polskiE. Nowak,
J. Gaweł

Z. Czarniecka-Rodzik
„Myśli i słowa”. Literatura-kultura-nauka o języku

„Gramatyka i stylistyka” – ćwiczenia
WSiP

WSiP
Język angielskiS. Gaynor

A. Tkacz
„English Class B1”
podręcznik + ćwiczenia

„Repetytorium ósmoklasisty”
Pearson Longman
Język hiszpańskiF. Castro

F. Castro
„Companeros 2”
podręcznik + ćwiczenia (gr. 1.)

„Companeros 3”
podręcznik + ćwiczenia (gr. 2.)
SGEL
HistoriaR. Śniegocki,
A. Zielińska
„Wczoraj i dziś”
podręcznik
Nowa Era
Wiedza o społeczeństwieA.Pacewicz„Kształcenie obywatelskie w Szkole Samorządowej”
podręcznik
Civitas
GeografiaT. Rychwałd,
D. Szczypiński
„Planeta Nowa 8 ”
podręcznik
Nowa Era
BiologiaM. Jefimow„Puls życia”
podręcznik + ćwiczenia
Nowa Era
ChemiaJ. Kulawik,
T. Kulawik
„Chemia Nowej Ery”
podręcznik + ćwiczenia
Nowa Era
FizykaG. Francuz-Ornat,
T. Kulawik,
M. Nawrotny
„Spotkania z fizyką 8”
podręcznik + ćwiczenia
Nowa Era
MatematykaM. Dobrowolska„Matematyka z Plusem 8 ”
podręcznik + ćwiczenia
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Edukacja dla bezpieczeństwa„Żyję, działam bezpiecznie”
podręcznik
Nowa Era
ReligiaKs.P.Tomasik„Ty ścieżkę życia mi ukażesz”
podręcznik
Wydawnictwo Katechetyczne