Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych 2019/2020

Planowana uroczystość

Data

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
80. rocznica wybuchu II wojny światowej

02.09.19

Zebranie z rodzicami kl. 1b, 3a, 4a

09.09.19

Zebranie z rodzicami kl. 5a, 5b, 5c, 6a, 6b

10.09.19

Zebranie z rodzicami kl. 7a,7b, 8a, 8b

11.09.19

Zebranie z rodzicami kl. 0, 1a, 2a, 2b

12.09.19

Międzynarodowy Dzień Pokoju

20.09.19

Kociołkowanie – Jesienny piknik integracyjno – rodzinny

21.09.19

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

27.09.19

Europejski Dzień Języków

…………2019

Ślubowanie uczniów klasy 1a, 1b

Dzień Nowicjusza klasa 0

14.10.19

Dzień otwarty kl. 0, 1a, 1b, 2a, 2b, 3a

21.10.19

Dzień otwarty kl. 4a, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b

22.10.19

Dzień otwarty kl. 7a, 7b, 8a, 8b

23.10.19

Narodowe Święto Niepodległości

07.11.19

Urodziny Astrid Lindgren – Święto Szkoły

14.11.19

Noc filmowa kl. 7a, 7b, 8a, 8b

29.11.19

Barbórka dla klas 0, 1 – 3

04.12.19

Dni Dobrego Serca

06. – 13.12.19

Warsztaty „Anioły, aniołki, serafiny”

07.12.19

Zebranie z rodzicami kl. 0, 1a, 2a, 2b

09.12.19

Zebranie z rodzicami informujące
o proponowanych ocenach śródrocznych
kl. 4a, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b
i dzień otwarty

10.12.19

Zebranie z rodzicami informujące
o proponowanych ocenach śródrocznych
kl. 7a, 7b, 8a, 8b
i dzień otwarty

11.12.19

Zebranie z rodzicami kl. 1b, 3a

12.12.19

Obchody Dnia św. Łucji

13.12.19

Kiermasz świąteczny

13. - 19.12.19

Wigilia szkolna klas 0, 1 – 3

17.12.2019

Wigilia szkolna klas 4 – 8

18.12.2019

Koncert dla Babć i Dziadków

24.01.2020

Bal karnawałowy kl. 0, 1 – 3

30.01.2020

Dyskoteka karnawałowa kl. 4 -8

30.01.2020

Zebranie semestralne z rodzicami
kl. 0, 1a, 2a, 2b

3.02.2020

Zebranie semestralne z rodzicami
kl. 4a , 5a, 5b, 5c, 6a, 6b

4.02.2020

Zebranie semestralne z rodzicami
kl. 7a, 7b, 8a, 8b

5.02.2020

Zebranie semestralne z rodzicami
kl. 1b, 3a

6.02.2020

Dzień otwarty
kl. 0, 1a, 1b, 2a, 2b, 3a

23.03.2020

Dzień otwarty
kl. 4a, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b

24.03.2020

Dzień otwarty
kl. 7a, 7b, 8a, 8b

25.03.2020

Rekolekcje wielkopostne

Marzec

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

2.04.2020

Święto Konstytucji 3 Maja

30.04.2020

II Festiwal Nauki, Kultury i Sztuki:
-Warszawski Konkurs Recytatorski „Śmiechu mi trzeba...”;
- Święto Teatru – występ grup teatralnych;
-Pokazy taneczno-akrobatyczne

Maj/Czerwiec

Zebranie z rodzicami
kl. 0, 1a, 2a, 2b

19.05.2020

Zebranie z rodzicami informujące
o proponowanych ocenach końcowych
kl. 4a, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b

20.05.2020

Zebranie z rodzicami informujące
o proponowanych ocenach końcowych
kl. 7a, 7b, 8a, 8b

21.05.2020

Zebranie z rodzicami kl. 1b, 3a

22.05.2020

Dzień Rodziców

29.05.2020

Dzień Dziecka – Dzień Sportu

29.05.2020

Wycieczki klasowe

01. - 05.06.20

VII Turniej Piłkarski o Puchar Dyrektora Szkoły
kl. 1 – 8

22.06.2020

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

26.06.2020