Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych 2018/2019

Planowana uroczystość

Data

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

03.09.18

Zebranie z rodzicami kl. 3, 4a, 4b, 4c

11.09.18

Zebranie z rodzicami kl. 5a, 5b, 6a, 6b

12.09.18

Zebranie z rodzicami kl. 7a,7b, 8a, 8b, IIIg

13.09.18

Zebranie z rodzicami kl. 0, 1a, 1b, 2

14.09.18

Międzynarodowy Dzień Pokoju

21.09.18

Kociołkowanie – Jesienny piknik integracyjno – rodzinny

22.09.18*

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

29.09.18

Europejski Dzień Języków

…………18

Ślubowanie uczniów klasy 1a, 1b

Dzień Nowicjusza klasa 0

15.10.18

Dzień otwarty kl. 0, 1a, 1b, 2

22.10.18

Dzień otwarty kl. 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 6a, 6b

23.10.18

Dzień otwarty kl. 7a, 7b, 8a, 8b, IIIg

24.10.18

Dzień otwarty kl. 3

25.10.18

Narodowe Święto Niepodległości

08.11.18

Bal Niepodległości

09.11.18

Urodziny Astrid Lindgren – Święto Szkoły

14.11.18

Noc filmowa kl. 7a, 7b, 8a, 8b, IIIg

30.11.18

Barbórka dla klas 0, 1 – 3

04.12.18

Dni Dobrego Serca

06. – 14.12.18

Warsztaty „Anioły, aniołki, serafiny”

08.12.18

Obchody dnia św. Łucji

14.12.18

Zebranie z rodzicami kl. 0, 1a, 1b, 2

10.12.18

Zebranie z rodzicami informujące
o proponowanych ocenach śródrocznych
kl. 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 6a, 6b
i dzień otwarty

11.12.18

Zebranie z rodzicami informujące
o proponowanych ocenach śródrocznych
kl. 7a, 7b, 8a, 8b, IIIg
i dzień otwarty

12.12.18

Zebranie z rodzicami kl. 3

13.12.18

Kiermasz świąteczny

17 - 20.12.18

Wigilia szkolna klas 0, 1 – 3

18.12.18

Wigilia szkolna klas 4 – 8 i gimnazjum

19.12.18

Koncert dla Babć i Dziadków

18.01.19

Bal karnawałowy kl. 0, 1 – 3

24.01.19

Dyskoteka karnawałowa kl. 4 -8 i gimnazjum

24.01.19

Zebranie semestralne z rodzicami
kl. 0, 1a, 1b, 2

18.02.19

Zebranie semestralne z rodzicami

kl. 4a , 4b, 4c, 5a, 5b, 6a, 6b

19.02.19

Zebranie semestralne z rodzicami

kl. 7a, 7b, 8a, 8b, IIIg

20.02.19

Zebranie semestralne z rodzicami kl. 3

21.02.19

Dzień otwarty kl. 0, 1a, 1b, 2

25.03.19

Dzień otwarty kl. 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 6a, 6b

26.03.19

Dzień otwarty kl. 7a, 7b, 8a, 8b, IIIg

27.03.19

Dzień otwarty kl. 3

28.03.19

Rekolekcje wielkopostne

Kwiecień 2019

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

02.04.19

Festiwal Nauki, Kultury i Sztuki

maj/czerwiec

Święto Konstytucji 3 Maja

08.05.19

Warszawski Konkurs Recytatorski „Śmiechu mi trzeba…”

….05.19

Zebranie z rodzicami kl. 0, 1a, 1b, 2

20.05.19

Zebranie z rodzicami informujące
o proponowanych ocenach końcowych
kl. 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 6a, 6b

21.05.19

Zebranie z rodzicami informujące
o proponowanych ocenach końcowych
kl. 7a, 7b, 8a, 8b, IIIg

22.05.19

Zebranie z rodzicami kl. 3

23.05.19

Dzień Rodziców

28.05.19

Dzień Dziecka – Dzień Sportu

28.05.19

Wycieczki klasowe

03. - 07.06.19

Powitania lata na Żwanowieckiej

…….06.19

VII Turniej Piłkarski o Puchar Dyrektora Szkoły kl. 1 – 8

17.06.19

Święto Teatru – występy grup teatralnych

18.06.19

Pokazy taneczno-akrobatyczne

18.06.19

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE
ROKU SZKOLNEGO

21.06.2019