Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych 2017/2018

Planowana uroczystość

Data

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

04.09.17

Zebranie z rodzicami kl. 2a, 3a

12.09.17

Zebranie z rodzicami kl. 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b

13.09.17

Zebranie z rodzicami kl. 7a,7b,IIg,IIIg

14.09.17

Zebranie z rodzicami kl. 0, 1a, 3b, 3c

15.09.17

Międzynarodowy Dzień Pokoju

21.09.17

Kociołkowanie – Jesienny piknik integracyjno – rodzinny

23.09.17

Europejski Dzień Języków

26.09.17

Koncert muzyki latynoamerykańskiej

02.10.17

Ślubowanie uczniów klasy 1a, Dzień Nowicjusza klasa 0

13.10.17

Dzień otwarty kl. 2a, 3a

23.10.17

Dzień otwarty kl. 4a, 4b, 5a, 5b, 6a,6b

24.10.17

Dzień otwarty kl. 7a, 7b, IIg, IIIg

25.10.17

Dzień otwarty kl. 0, 1a, 3b, 3c

26.10.17

Koncert muzyki F. Chopina

06.11.17

Narodowe Święto Niepodległości

09.11.17

Urodziny Astrid Lindgren - Bitwa czytelnicza

14.11.17

Noc filmowa kl. Ig, IIg, IIIg

01.12.17

Barbórka dla klas 0, 1 – 3

04.12.17

Dni Dobrego Serca

04. – 14.12.17

Warsztaty „Anioły, aniołki, serafiny”

09.12.17

Obchody dnia św. Łucji

12.12.17

Zebranie z rodzicami kl. 2a, 3a

11.12.17

Zebranie z rodzicami informujące
o proponowanych ocenach śródrocznych kl. 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b i dzień otwarty

13.12.17

Zebranie z rodzicami informujące
o proponowanych ocenach śródrocznych kl. 7a,7b, IIg, IIIg i dzień otwarty

14.12.17

Zebranie z rodzicami kl. 0, 1a, 3b, 3c

15.12.17

Kiermasz świąteczny

18 - 21.12.17

Wigilia szkolna klas 1 – 3

20.12.17

Wigilia szkolna klas 4 – 7 i gimnazjum

21.12.17

Koncert dla Babć i Dziadków

………….18

Bal karnawałowy kl. 0, 1 – 3

01.02.18

Dyskoteka karnawałowa kl. 4 -6 i gimnazjum

01.02.18

Zebranie semestralne z rodzicami
kl. 2a, 3a

05.02.18

Zebranie semestralne z rodzicami

kl. 4a , 4b, 5a, 5b, 6a, 6b

06.02.18

Zebranie semestralne z rodzicami

kl. 7a, 7b, IIg, IIIg

07.02.18

Zebranie semestralne z rodzicami kl. 0, 1a, 3b, 3c

08.02.18

Koncert „Szaleństwa karnawału”

09.02.18

Koncert „Od Vivaldiego do Piazzolli”

14.03.18

Dzień otwarty kl. 2a, 3a

19.03.18

Dzień otwarty kl. 4a, 4b, 5a, 5b,6a, 6b

20.03.18

Dzień otwarty kl. 7a, 7b, IIg, IIIg

21.03.18

Dzień otwarty kl. 0, 1a, 3b, 3c

22.03.18

Rekolekcje wielkopostne

Marzec 2018

Spotkanie wielkanocne

28.03.18

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

04.04.18

Warszawski Konkurs Recytatorski „Śmiechu mi trzeba…”

11.04.18

Dzień Ziemi (klasy 1-3/klasy 4-7)

20.04.18

Święto Konstytucji 3 Maja

09.05.18

Koncert „Rozrywkowe opracowania muzyki klasycznej”

18.05.18

Zebranie z rodzicami kl. 2a, 3a

21.05.18

Zebranie z rodzicami informujące
o proponowanych ocenach końcowych kl. 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b

22.05.18

Zebranie z rodzicami informujące
o proponowanych ocenach końcowych kl. 7a, 7b, IIg, IIIg

23.05.18

Zebranie z rodzicami kl. 0, 1a, 3b, 3c

24.05.18

Dzień Rodziców

29.05.18

Dzień Dziecka – Dzień Sportu

04.06.18

Wycieczki klasowe

05. - 08.06.18

VI Turniej Piłkarski o Puchar Dyrektora Szkoły kl. 1 - 7

18.06.18

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE
ROKU SZKOLNEGO

21.06.2018