Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2010/2011

Nazwa konkursu Osiągnięcia
 

Alfik Humanistyczny 2010

 

Laureatki ogólnopolskie:

Martyna Michna

Agnieszka Łachniak

 

Ogólnopolski Konkurs Historyczny „KRĄG” I miejsce w gimnazjum: 

Magda Sawicka

I miejsce w szkole podstawowej:

Maciej Sobczak

VIII Warszawski Konkurs Literacki Laureatka III miejsca: 

Agata Piasecka

Konkurs Ekologiczny 

„Eko-planeta”

Bardzo dobry wynik : 

Agata Piasecka

Krystyna Floeth

Weronika Pilecka

Miłosz Starczyński

Międzynarodowy konkurs 

„Kangur Matematyczny”

Bardzo dobry wynik: 

Bartosz Sobieraj

Tymoteusz Kopeć

Michał Lisowski

Martyna Kopczyk

Jakub Dewiszek

Wyróżnienie:

Kacper Bielewicz

Ewa Wojciechowska

Dzielnicowy Konkurs Czytania ze Zrozumieniem dla klas III 

Warszawa – Wawer

III miejsce: 

Marysia Garnczarek

Międzynarodowy Konkurs Kartograficzny Wyróżnienie: 

Natalia Wasielewska (jedna z sześciu prac z Polski wysłana do Holandii)

Wyróżnienie w edycji polskiej:

Mikołaj Subotowicz

Ogólnopolska Olimpiada Kreatywności 

„OczyMa Wyobraźni” – Turniej DI

I miejsce
Konkurs na palmę wielkanocną III miejsce: 

Magda Sawicka

KONKURS PRZEDMIOTOWY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM 

ETAP SZKOLNY

JĘZYK POLSKI

Natalia Beck 

przeszła do II etapu

 

KONKURS PRZEDMIOTOWY DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

ETAP SZKOLNY

JĘZYK POLSKI

Agata Piasecka 

przeszła do II etapu