Z ROCZNIKÓW SZKOLNEGO KRÓLESTWARok 1997 – Edukacyjny start up

W niewielkim budynku przy ul. Patriotów 150 grupa Uczniów z klas 0-III wraz ze swymi Nauczycielami rozpoczyna naukę. Na linii otwockiej pojawia się nowa placówka, szkoła, w której każdy kto szuka - znajdzie, kto się otworzy – otrzyma, kto zechce się dzielić – rozpali radość i zacznie zmieniać świat.

Rok 1999 – Nowe rozdanie

Przenosimy się na Żwanowiecką 46/50. Od samego początku aktywnie uczestniczymy w życiu naszej małej ojczyzny. Oddziałujemy z pasją na najbliższe otoczenie. Szkoła nr 105 w Miedzeszynie staje się ważnym miejscem w tej części Warszawy.

Rok 2001 – Gimnazjalna przygoda

Powstaje Prywatne Gimnazjum nr 8. Dynamicznie i z nowymi pomysłami reagujemy na zmiany zachodzące w polskiej edukacji. Wychodzimy naprzeciw reformie oświaty. Nasze gimnazjum do końca – do 19 VI 2019 r. - będzie tworzyć przestrzeń do działań kreatywnych, innowacyjnych, w których na pierwszym miejscu stoi Uczeń wspierany przez współpracujących ze sobą Rodziców i Nauczycieli.

Rok 2002 – Rozwijamy się

Na potrzeby Szkoły zostaje wybudowany nowy budynek usytuowany na tej samej posesji. Tworzymy nową przestrzeń dla najmłodszych. To właśnie tu skupia się życie klas 0-III w ramach nauczania początkowego.

Rok 2002/2003- ,,SZKOŁA Z KLASĄ”

Otrzymujemy prestiżowy tytuł „Szkoły z klasą” potwierdzający wysoką jakość usług świadczonych przez Szkołę. Finalizujemy długą i wymagającą procedurę. Akcję ,,Szkoła z klasą” wspierają wszystkie podmioty naszej Szkoły, a patronują jej Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Gazeta Wyborcza, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Rok 2003 – Szkoła częścią świata

Ustawiamy na terenie naszej placówki Słup Pokoju, dar od The World Peace Prayer Society. Napis wyryty na nim w trzech językach: „Niech pokój zwycięża na świecie” wytycza kolejne ścieżki naszej aktywności i nadaje nowy kierunek naszym edukacyjnym i społecznym działaniom.

Rok 2005 - Zawsze ,,z” i ,,dla” DZIECI

Otrzymujemy tytuł V.I.P. od Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Rok 2007 – Naprzeciw potrzebom

Następuje kolejna rozbudowa Szkoły. Powstaje nowe skrzydło, w którym mieszczą się: przestronna sala dla najmłodszych uczniów, trzy pracownie i sala artystyczna.

Rok 2007 - ,,W zdrowym ciele zdrowy duch”

Powstaje nowoczesna, doskonale wyposażona hala sportowa. Odbywają się w niej zajęcia wychowania fizycznego, lekcje tańca, tenisa oraz okolicznościowe uroczystości.

Rok 2009 – W świecie gier i zabaw

Powstaje kolorowy plac zabaw dla najmłodszych.

Rok 2010 – Pod skrzydła Patronki

Cała społeczność szkolna uczestniczy w niezapomnianej uroczystości nadania Szkole imienia. Odtąd jesteśmy Prywatną Szkołą Podstawową nr 105 im. Astrid Lindgren.

Kolejne lata – kolejne sukcesy

W latach szkolnych: 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2010/2011 Uczniowie naszej Szkoły zdobywają tytuły laureatów Ogólnopolskiej Olimpiady Kreatywności, zajmując pierwsze miejsce w swojej grupie wiekowej. Czterokrotnie reprezentują nasz kraj podczas Światowych Finałów Destination Imagination odbywających się w Knoxville USA. Poprzez aktywny udział w programie DI poznają różne kultury i narodowości.( W 2007 r. gościliśmy w naszej Szkole drużynę z Chin).

Rok 2017 – Niezapomniany jubileusz

W obecności przedstawicieli Ambasady Królestwa Szwecji, uczelni wyższych, władz samorządowych, instytucji edukacyjnych, zaprzyjaźnionych szkół, absolwentów oraz przyjaciół naszej Szkoły obchodzimy uroczyście jubileusz XX-lecia istnienia Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 105.

W elitarnym gronie

Nasza Szkoła zostaje członkiem grupy szkół stowarzyszonych UNESCO ASSOCIATED Schools Network.

Zamiast podsumowania

Jesteśmy Szkołą otwartą na potrzeby i wymagania współczesnego świata, kultywującą tradycje, kształcącą ludzi wrażliwych, kompetentnych, twórczych. Celem nadrzędnym naszej pracy jest troska o indywidualne potrzeby każdego Ucznia i jego wszechstronny rozwój. Współpracujemy Wydziałem Pedagogicznym UW. W 2003 roku Szkoła zawarła z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci umowę współpracy polegającą na wspieraniu edukacyjnym wyróżniających się podopiecznych TPD oraz pomocy charytatywnej. W naszej Szkole wszyscy się znają i pomagają sobie wzajemnie. Nie ma tu osób anonimowych. Nasi Absolwenci zawsze o nas pamiętają i chętnie goszczą w murach Szkoły. To jeden z naszych największych sukcesów.