17 marca odbyły się kolejne zajęcia w ramach programu: ,, Nad brzegami Wisły”. Tym razem postawiliśmy uczestnikom pytanie: ,, czy są osobami przedsiębiorczymi?”. Podczas sobotnich zajęć w Domu Spotkań z Historią, nasi uczniowie, odbyli podróż do Warszawy przełomu wieków XIX i XX. Korzystając z dziewiętnastowiecznych map , słuchając relacji rodzin, potomków dawnych fabrykantów (rodziny Weiglów czy Palów), starali się odtworzyć mechanizmy funkcjonowania fabryk i zakładów przemysłowych, jakie prężnie działały nad Wisłą. Wspólnie z edukatorem z DSH zastanawiali się nad pochodzeniem właścicieli owych zakładów i biznesów oraz zapoznali się z bogatą listą branż i asortymentem produkowanych wyrobów. W drugiej części nasi uczniowie tworzyli własną firmę. Musieli stworzyć logo firmy, określić czym będzie zajmować się ich zakład oraz opracować reklamę własnego produktu. Ważnym zadaniem było także opracowanie listy cech, jakie powinien posiadać efektywny i przedsiębiorczy biznesman.