W tym roku szkolnym klasy pierwsze realizują innowację „Przygoda z warcabami”. Zajęcia warcabowe prowadzone dla uczniów mają na celu zwiększenie ich umiejętności matematycznych, szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów.
Dziecko uczące się gry w warcaby myśli za pomocą wyobrażeń. Rozwija pamięć i uwagę oraz doskonali wyobraźnię wzrokową i koncentrację. Uczestnictwo dziecka w zajęciach warcabowych w dużym stopniu wpływa na kształtowanie tolerancji i właściwej reakcji na niepowodzenia u młodego człowieka, rozwija poczucie obiektywizmu oraz uznawania racji innych dzieci. Gra w warcaby kształtuje charakter i postawy dążenia do sukcesu i samodoskonalenia. Innowacja ma zachęcać dzieci do gry w warcaby, aby stały się one dobrą alternatywą na wykorzystanie czasu wolnego.