23 listopada 2021 roku odbyło się pierwsze otwarte seminarium Zespołu Międzynarodowych Badań Porównawczych Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Wykład 
pod tytułem „Rozmagnetyzowany świat” wygłosił Prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld – niekwestionowany autorytet w kwestiach dyplomacji i stosunków międzynarodowych. 
Naszą szkołę podczas tego doniosłego wydarzenia naukowego reprezentowała Pani Dyrektor Mirosława Potyra.