W związku z wyzwaniami, z którymi spotykamy się we współczesnym świecie dotyczącymi cyberprzemocy oraz niepokojem związanym z zachowaniami dzieci i młodzieży, które powiązane są z używaniem Internetu Grono Pedagogiczne uczestniczyło w szkoleniu:

Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w mediach społecznościowych. To szkolenie podejmuje tematykę specyfiki cyfrowych zachowań ryzykownych, ze szczególnym uwzględnieniem niedostępnych dla dorosłych przestrzeni, w których funkcjonują młodzi ludzie, problemów multikont i zagrożenia kształtowania umiejętności społecznych w oparciu o treści cyfrowe.

Szkolenie poprowadził profesor Jakub Andrzejczak, Kierownik Zakładu Socjologii Edukacji, badacz w dziedzinie edukacji, społeczeństwa i kultury w dobie cyfryzacji świata.