Nasi uczniowie otrzymali w tej sesji ogólnokrajowego konkursu 5 tytułów Laureata.

Uczennica klasy 4a zajęła trzecie miejsce w kraju. Dwie uczennice z klasy 5 - siódme miejsce w kraju oraz uczeń klasy 7b zdobył siódme miejsce podobnie jak uczennica z klasy 8.

Gratulujemy bardzo wysokich wyników.