Obchody Dnia Wody w szkole mają na celu:

- przekazanie wiedzy o globalnych zasobach wodnych i znaczeniu wody na świecie,

- wzbudzenie refleksji na temat kryzysu wodnego i zagrożeń z nim związanych,

- uświadomienie problemu nierówności w dostępie i wykorzystaniu wody na świecie,

- wzbudzenie poczucia współodpowiedzialności za gospodarowanie zasobami (wirtualnej) wody i za zapewnienie równego dostępu do niej na świecie. W naszej szkole uczniowie bardzo aktywnie włączyli się w obchody tego święta. Przeprowadziliśmy lekcje przybliżające dzieciom problem braku wody.Dzieci wykonywały doświadczenia związane z wodą, memy i plakaty, uczniowie rozwiązywali quizy, prowadzone były dyskusje i debaty. Starsze dzieci próbowały obliczać ślad wodny dla siebie i swoich rodzin, układały zadania matematyczne związane z wodą wirtualną i realnym zużyciem wody w domu. Zwróciliśmy uwagę na konflikty między państwami wynikające z kryzysu wodnego, oraz polski problem braku wody i jego dalsze konsekwencje.