W minionym tygodniu, podczas zajęć historii oraz lekcji wiedzy o społeczeństwie, poruszyliśmy niezwykle trudne, choć ważne tematy. Na zajęciach, które miały charakter warsztatowy, omówiliśmy genezę, przebieg oraz skutki tzw. GRUDNIA 1970 r. oraz wydarzenia związane z kolejną rocznicą wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Te grudniowe lekcje były okazją do zaangażowania w nie Rodziców naszych uczniów. Jednym z zadań, jakie siódmo i ósmoklasiści mieli wykonać, było spisanie relacji Mamy, Taty bądź Dziadków, historii, która miała ukazać ich pamiętanie tamtych dni. W ten sposób powstaje ŻWANOWIECKA KRONIKA GRUDNIOWYCH WSPOMNIEŃ, która niebawem ukaże się na naszej szkolnej stronie internetowej. Wszystkim Rodzicom naszych podopiecznych oraz ich Szanownym Dziadkom serdecznie dziękujemy za pomoc w zgłębianiu tych trudnych treści historycznych oraz za podzielenie się własnymi wspomnieniami, które uczniowie najstarszych klas skrupulatnie spisują.