W dniach 16 i 17 XII uczniowie klas szóstych, siódmych i ósmych uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez adwokatów i mecenasów ze Stowarzyszenia im. prof. Z. Hołdy. Podczas zajęć uczestnicy rozmawiali z przedstawicielami Wałbrzyskiej Izby Adwokackiej o wadach i zaletach naszej ustawy zasadniczej z 2 IV 1997 r. W czasie tych szczególnych lekcji wiedzy o społeczeństwie nasz uczniowie mili okazję zapytać Gości o wszystko co dotyczy zawodu prawnika. Wzięli udział w gorącej dyskusji o praworządności w Polsce, o prawach człowieka i obywatela, o poziomie tolerancji i świadomości obywatelskiej Polaków. Ponadto mieli okazję przeanalizować niektóre rozdziały polskiej konstytucji oraz odnieść jej zapisy do konkretnych przypadków wziętych z życia.