10 grudnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

W tym roku UNESCO łączy obchody Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka z kampanią „Powiedź NIE dyskryminacji w edukacji” z uwagi na przypadającą na 2020 rok 60. rocznicę proklamowania w 1960 r, przez Konferencję Generalną UNESCO Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty. Jest to pierwsza i jedyna wiążąca umowa międzynarodowa, dotycząca wyłącznie prawa do dostępu do edukacji.

Dyskryminacja jest pogwałceniem praw człowieka i negatywnie wpływa na równość traktowania w edukacji. Zgodnie z definicją w Konwencji dyskryminacja obejmuje wszelkie rozróżnienia, wykluczenia, ograniczenia lub preferencje ze względu na pochodzenie etniczne, kolor skóry, wiek, płeć, język, religię, niepełnosprawność, poglądy polityczne lub inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, sytuację ekonomiczną lub urodzenie itp.

Eliminacja dyskryminacji i nierówności pozostaje obecnie głównym wyzwaniem stojącym przed państwami i społecznością międzynarodową, co zostało potwierdzone przez zobowiązanie społeczności międzynarodowej do „nie pozostawiania nikogo w tyle”.