W piątek, 27 XI, uczniowie obu ósmych klas z naszej szkoły, spotkali się on-line z Panią Hanną Chodecką, Radną Dzielnicy Wawer. Podczas tej szczególnej lekcji Wiedzy o Społeczeństwie, która stanowiła podsumowanie programowego działu poświęconego idei samorządności i działaniom samorządu terytorialnego, uczestnicy dyskutowali z naszym Gościem o żywotnych sprawach małej ojczyzny. Pani Hanna podzieliła się z uczniami swoim doświadczeniem samorządowca z perspektywy piątej kadencji swej działalności. Przybliżyła w przystępny sposób naszym ósmoklasistom zadania i cele samorządu. Podała liczne przykłady działań, podejmowanych przez Komisje Społeczne, działające na terenie Dzielnicy Wawer. Ponadto zaprezentowała plany działań, powstającego w Międzylesiu, Centrum Aktywności Międzypokoleniowej. Nasi uczniowie zadawali Pani Hannie wiele szczegółowych pytań dotyczących pracy samorządowca, roli i znaczenia wolontariatu. Podczas spotkania nasi ósmoklasiści dowiedzieli się, w jaki sposób mogliby się zaangażować w pomoc innym. Nasz Gość przybliżył także uczestnikom lekcji WOS, cele i zasady działania Rady Młodzieży Dzielnicy Wawer. Rozmawiając o samorządzie, sporo czasu poświęciliśmy także osobom starszym, mieszkającym w najbliższym naszym otoczeniu. Pani Hanna wskazała nam w jaki sposób można tej grupie pomagać w najbliższym czasie, w okresie świątecznym. Spotkanie z Panią Hanną Chodecką było lekcją społecznego zaangażowania i zachętą do obywatelskiego działania.