Nasi uczniowie klas IV-VIII uczestniczyli w warsztatach nt. samodzielnej nauki, warsztaty przygotowane i przeprowadzone zostały przez nasz Zespół ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Mamy nadzieję, że były inspiracją i zachętą do samodzielnej nauki, która jest kluczową umiejętnością każdego ucznia. Grafika z pracy uczniów podczas warsztatów jest ilustracją do tego artykułu. Zachęcamy do zapoznania się z nią.