W ramach wprowadzonej innowacji programowo – metodycznej uczniowie klasy 0 - III w  roku szkolnym 2020/21 biorą udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym wspierającym rozwój czytelnictwa „Czytam z klasą - lekturki spod chmurki ” edycja 2 EKOlogiczna. Innowacja autorstwa Honoraty Szaneckiej realizowana będzie od 23 września 2020r. do 21 czerwca 2021r. Opiera się ona na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem. Ponadto innowacyjna formuła edycji II projektu polega na wzmacnianiu więzi ze środowiskiem przyrodniczym, rozwijaniu poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie. Poprzez czytanie lektur, uczniowie zostaną wprowadzeni w problematykę dotyczącą zmian klimatycznych, postaw ekologicznych oraz szeroko pojętej ochrony środowiska.