Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Samorząd Uczniowski składa Pani Dyrektor, wszystkim Nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym serdeczne życzenia zdrowia oraz satysfakcji z pracy zawodowej. Dziękujemy!