W dniu 2 października obchodziliśmy w naszej szkole X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. W tym roku przeprowadzony on został w klasach IV - VIII na lekcjach matematyki. Uczniowie zdawali pisemny czterominutowy egzamin z tabliczki mnożenia. Bardzo wielu uczniów go zdało i otrzymało odznakę Eksperta Tabliczki Mnożenia. W dalszej części lekcji uczniowie zmagali się z ciekawymi zadaniami wymagającymi znajomości tabliczki mnożenia, za co otrzymywali dobre oceny. Tego dnia wszyscy świetnie bawili się matematyką. Nauczyciele matematyki.