23.09 obchodziliśmy w szkole Dzień Pokoju. Podczas zajęć historii oraz lekcji wiedzy o społeczeństwie nasi uczniowie rozmawiali o bieżącej sytuacji na świecie. Wspierając się różnymi prezentacjami multimedialnymi dotyczącymi współczesnych problemów i konfliktów międzynarodowych, każdy zespół klasowy próbował znaleźć sposoby na rozwiązanie tych sporów. Uczniowie wskazywali na przyczyny światowych nieporozumień oraz analizowali sytuację w takich państwach, jak: Białoruś, Rosja, Korea Północna czy Chiny. Podczas dyskusji omawialiśmy także zadania, cele oraz rolę, jaką dawniej i dziś odgrywają na arenie międzynarodowej takie organizacje jak ONZ czy Amnesty International. Dzieląc się swoimi spostrzeżeniami, uczniowie zwracali uwagę na fakt, iż kwestia ogólnoświatowego pokoju i bezpieczeństwa to również relacje międzyludzkie, nasz stosunek do drugiego człowieka oraz sposób, w jaki postrzegamy innych, tych, których nie znamy lub znamy ich w niewielkim stopniu. W każdej klasie śpiewaliśmy bądź słuchaliśmy utworów, które w swoim przesłaniu nawołują do odrzucenia nienawiści i wzywają do tego, aby nie być obojętnym na to, co wokół nas się codziennie rozgrywa. Najmłodsi członkowie naszej społeczności spotkali się przy Słupie Pokoju, który znajduje się na szkolnym placu. Obchody Międzynarodowego Dnia Pokoju wpisują się w cykl zajęć i spotkań, które będziemy realizować w ramach projektu: ,, Znam swoje prawa. Inni to także My”