Drodzy Uczestnicy konkursu!

Komisja Konkursowa dokonała oceny nadesłanych prac.

W załączniku znajdziecie ogłoszenie listy laureatów.

Wasze prace zaimponowały nam artystycznym oraz społecznym ujęciem tematu, spełniły cele konkursu poprzez promowanie zdrowego stylu życia, profilaktykę uzależnienia od elektroniki, wzmacnianie umiejętności spędzania wolnego czasu bez komputera, wskazywały na kreatywne spędzanie czasu, rozwijanie zainteresowań i aktywne spędzanie czasu także z innymi osobami.

Dziękujemy za Wasz czas, wysiłek i pomysłowość.

Z dumą będziemy prezentować nagrodzone prace na naszej stronie internetowej w najbliższym czasie.

Nagrody zostaną uroczyście przekazane podczas rozpoczęcia zajęć edukacyjnych w Szkole. Organizatorzy konkursu i Komisja konkursowa