Za nami już miesiąc edukacji zdalnej. Czas ten wypełniony był codziennymi lekcjami online, wykonywaniem zadań na platformach edukacyjnych, prezentacjami i różnymi działaniami projektowymi. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i dobrej współpracy dzieci, rodziców i nauczycieli udało nam się zrealizować wiele ciekawych pomysłów, zdobyć nowe wiadomości i umiejętności, rozwinąć swoje zainteresowania. Dziękujemy wszystkim za podjęte działania i słowa wsparcia w tym trudnym czasie. Zachęcamy do obejrzenia prezentacji prac uczniów z klas 0-3, do której link znajduje się poniżej.

Zespół edukacji wczesnoszkolnej