Po raz pierwszy w tym roku obchodzony jest Światowy Dzień Sztuki, proklamowany na 40. sesji Konferencji Generalnej UNESCO w listopadzie 2019 r.

Sztuka to skarbnica kreatywności, innowacyjności i różnorodności kulturowej, dostępna dla wszystkich ludzi na całym świecie. Pełni także istotną rolę w dzieleniu się wiedzą, budzeniu ciekawości świata oraz jako inspiracja do podejmowania dialogu. Są to cechy, które sztuka zawsze miała i które będą jej towarzyszyć dopóki będziemy wspierać i chronić artystów oraz wolność artystyczną, w ten sposób przyczyniając się również do budowania wolnego i pokojowego świata.

Obchody Dnia mają się przyczynić do wzmacniania więzów pomiędzy twórczością artystyczną a społeczeństwem, do zwiększania świadomości różnorodności form wyrazu artystycznego, a także podkreślać wkład artystów w zrównoważony rozwój. Staną się one także okazją, aby wydobyć z cienia edukację artystyczną w szkołach, w przekonaniu, że kultura może torować drogę dla edukacji włączającej i do realizacji celu wyrównywania szans edukacyjnych.

Podczas Światowego Dnia Sztuki UNESCO zachęca wszystkich do uczestnictwa w różnych działaniach, takich jak debaty, konferencje, warsztaty, wydarzenia kulturalne oraz prezentacje i wystawy.

W obliczu światowego kryzysu, przed jakim stoimy, temat ten nabiera szczególnego znaczenia. Wobec miliardowych strat, które przyniósł światowej gospodarce COVID-19 i grożącej nam globalnej recesji, ludzie masowo zwracają się w stronę kultury, widząc w niej źródło pocieszenia i więzi z innymi.

W Światowym Dniu Sztuki UNESCO inicjuje nowy światowy ruch pod nazwą ResiliArt. Ma on na celu zbadanie i przedstawienie aktualnego stanu przemysłów kultury w dobie kryzysu, za pomocą szeroko zakrojonej dyskusji z udziałem praktyków i ekspertów z tej dziedziny, a także głosów artystów, zarówno tych uznanych, jak i rozpoczynających dopiero karierę, wypowiadających się za pośrednictwem mediów społecznościowych. Hasło przewodnie ruchu ResiliArt to:

Kultura jest ludziom potrzebna. Czyni ich odpornymi i daje nadzieję. Uświadamia, że nie jesteśmy sami.

Dwugodzinna debata inauguracyjna, którą śledzić można w Internecie, rozpocznie się 15 kwietnia 2020 roku o godzinie 14.00. Zostanie zorganizowana przez UNESCO, we współpracy z Międzynarodową Konfederacją Związków Autorów i Kompozytorów (CISAC).