5 lutego klasa "0" wzięła udział w spotkaniu autorskim wokół książki pt. "Narysuj mi swoich przyjaciół" w Wypożyczalni Nr 82 w Miedzeszynie. Podczas zajęć dzieci rysowały wspólnie na dużym arkuszu przyjaciela, w którym mieszają się cechy różnych przyjaciół. Uczestnicy spotkania poznali także narzędzia, którymi mogą posługiwać się ilustratorzy.