Nasza szkoła od lat współpracuje z uczelniami wyższymi i wspiera młodych nauczycieli w zdobywaniu praktycznej wiedzy. W tym roku szkolnym klasa 3 miała możliwość realizacji projektu „MiędzyCOOLturowość”, który został stworzony przez studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej. Założeniem projektu było wprowadzenie uczniów w tematykę międzykulturowości oraz zapoznanie z wybranymi kulturami. Podczas trwania projektu podejmowane były zagadnienia dotyczące tolerancji i otwartości na odmienność kulturową. Zdobyliśmy obszerną wiedzę na temat kultury azjatyckiej i latynoamerykańskiej. Mieliśmy możliwość pracy z mapą świata, poszukiwaliśmy zaginionych flag. Dzięki wspaniałej bożonarodzeniowej wędrówce dookoła świata dowiedzieliśmy się o najdziwniejszych zwyczajach. Nauczyliśmy się wspaniałej piosenki „Wszyscy jesteśmy równi, chociaż każdy inny jest”. Nie zabrakło również niespodzianek takich jak własnoręczne wykonanie bananowego sushi czy budowanie i rozbijanie piniaty. Uczniowie uczestniczyli w projekcie z wielką radością i zaangażowaniem. Wykazywali się również rozległą wiedzą o świecie, co spotkało się z uznaniem wśród prowadzących. Bardzo dziękujemy studentom za przekazaną wiedzę, piosenki i wszystkie niespodzianki.