W listopadzie 2019 r. rozpoczynamy wraz z uczniami klas V-VIII nowy projekt edukacyjny: ,, Przeciwdziałać ksenofobii, rasizmowi i antysemityzmowi poprzez świadectwa’’. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia jest Muzeum POLIN wraz z Fundacją dla Pamięci Społecznej ZACHOR ( Węgry) oraz Fundacją Open Eye z Czech. W ramach działań projektowych poszczególne klasy będą uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych na terenie Muzeum POLIN. Uczestnicząc we wspomnianym projekcie nasi uczniowie podejmą m.in. takie tematy, jak:

• Dokąd idziemy. 25 lat po Liście Schindlera

• Nie ma dzieci, są obywatele

• Polacy ratujący Żydów podczas II wojny światowej

• Wobec przemocy. Rozważania na temat mowy nienawiści oraz sposobów na reagowanie.

Już w listopadzie, na tzw. "pierwszy ogień" do Muzeum POLIN udają się klasa VA, VI A oraz klasy VII i VIII.