25 września uczniowie klas VI-VIII uczestniczyli w szkolnych obchodach Międzynarodowego Dnia Pokoju. Podczas zajęć historii oraz wiedzy o społeczeństwie, przy wsparciu polonistów przeprowadziliśmy z uczniami debatę dotyczącą współczesnego świata, konfliktów i wojen, a także działań zmierzających do ratowania pokoju w wymiarze międzynarodowym oraz polityczno-społecznym. Sporo uwagi poświęciliśmy kwestii budowania postawy otwartości na innych, wrażliwości na to co dzieje się wokół nas, a przede wszystkim empatii w stosunku do drugiego człowieka. Pretekstem do tej ożywionej dyskusji była zakończona porozumieniem z Dayton w 1995 r. wojna w byłej Jugosławii. Bohaterami z tamtych dni stali się , w naszych rozmowach, członkowie organizacji La Benevolencja, którzy nie bacząc na niebezpieczeństwo utraty własnego zdrowia, a często nawet życia, nieśli pomoc poszkodowanym podczas bombardowań Sarajewa. Postawa osób działających we wspomnianej organizacji, wśród których byli zarówno muzułmanie, serbscy prawosławni, katolicy z Chorwacji oraz Żydzi, pomogła uczestnikom naszego spotkania zrozumieć istotną prawdę, iż pokój jest nadrzędną wartością dla każdego człowieka. Na zakończenie zajęć wszyscy uczniowie zgodzili się co do tego, że warto szukać tego co łączy i cieszyć się tym co w sposób piękny nas różni. Uczniowie otrzymali także zadania do wykonania, których celem ma być uświadomienie rówieśnikom konieczności dbania o pokój w najbliższym otoczeniu. Jedni zobowiązali się do przygotowania plakatów i innych prac plastycznych propagujących pokój oraz przybliżających metody przeciwstawiania się przemocy, nietolerancji i łamaniu praw człowieka. Inni obiecali napisać wiersze lub teksty piosenek potępiających wojny i konflikty między ludźmi. Nie zabrakło również i takich, którzy podjęli się napisania tzw. Listów Nadziei kierując słowa podziękowania i otuchy dla członków Benevolencji.