Informujemy, że Grono Pedagogiczne naszej szkoły popiera protest i postulaty strajkujących nauczycieli. Chcemy, aby polskie szkolnictwo zmieniało się i rozwijało w sposób przemyślany i stawiający w centrum tych procesów uczniów oraz ich dobre przygotowanie do wyzwań, stawianych przed nimi przez szybko zmieniający się świat. Chcemy, aby zawód nauczyciela był szanowany, a odpowiedzialna rola nauczyciela w procesie kształtowania młodych pokoleń była odpowiednio doceniana.